saldeo

91-341 Łódź

ul. Pojezierska 97 B

Napisz do nas

atax@ataxaudyt.pl

Zadzwoń do nas

+48 502-592-828

26 stycznia 2024

Jak zaksięgować konia ?

 

Księgowanie zakupu konia

 

Podatnicy w toku prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystują różnorodne składniki w tym nawet zwierzęta. Zgodnie z ogólnymi zasadami prawa zwierzęta jako istoty żywe nie są rzeczami, jednak na gruncie przepisów prawa odnoszą się do nich wszystkie regulacje mówiące o rzeczach.

W pierwszej kolejności zauważyć należy, że zgodnie z art. 22 ustawy PIT kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Kosztem uzyskania przychodów jest wydatek, który ma bezpośredni lub pośredni związek z uzyskiwanym przychodem, a nie został wymieniony wśród wydatków nieuznanych za koszty wymienionych w ustawie. Na podatniku spoczywa ciężar udowodnienia, iż dany wydatek poniesiony został w związku z prowadzoną działalnością w celu osiągnięcia przychodu. Ponadto nie wszystkie wydatki są ujmowane jednorazowo w kosztach uzyskania przychodu, wydatki na zakup tzw. środków trwałych są bowiem rozliczane systematycznie poprzez odpisy amortyzacyjne.

 

Wszelkie zwierzęta na cele podatku dochodowego nie są traktowane jako środek trwały i nie podlegają amortyzacji. Ponieważ jednak inwentarz żywy może służyć prowadzonej działalności gospodarczej oraz osiąganym z niej przychodom, należy uznać, że może stanowić koszt uzyskania przychodu. W rezultacie zakup zwierząt wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, należy ująć w ciężar kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w dacie poniesienia wydatku i to nawet wówczas, gdy zakup ten przekracza wartość 10000 zł. Zwierzę nie będzie podlegało amortyzacji jako środek trwały, a koszty jego zakupu zostaną jednorazowo rozliczone jako koszty bieżącego okresu. Nie tylko wydatki na zakup zwierząt wykorzystywanych do prowadzenia działalności, lecz także wszystkie pozostałe wydatki związane z ich utrzymaniem i opieką, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Naturalnie obowiązują ogólne zasady ujmowania w kosztach, co oznacza, że wydatki te muszą mieć związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

 

 

 

Najnowsze posty

18 kwietnia 2024
Fundacja rodzinna jako sposób na zarządzanie majątkiem rodzinnym Jeżeli spadkobiercy nie mogą lub nie chcą zajmować się biznesem, a posiadamy majątek i chcemy go pomnażać może warto stworzyć fundację rodzinną?
08 marca 2024
Dokarmianie pracowników Od 1 września 2023 r. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia nie stanowi wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do
06 marca 2024
  Założenie spółki cywilnej krok po kroku KROK 1: START Wspólnikami spółki cywilnej mogą być osoby fizyczne, osoby prawne (spółki) albo połączenie tych dwóch grup. Spółce cywilnej nie przysługuje status przedsiębiorcy.
01 marca 2024
  Składką zdrowotna dla osób prowadzących działalność gospodarczą- czy zostaną wprowadzone zmiany? Zgodnie z planami Rządu zmian w zakresie składki zdrowotnej możemy spodziewać się najwcześniej na początku 2025r.  Rozważane są dwa

Atax Audyt Sp. z o.o.

 

 

91-341 Łódź

ul.   Pojezierska 97 B 

NIP:    947-199-12-88

REGON:  367707904

KRS:      0000685432

Zadzwoń do nas

(+48) 502 592 828

Napisz do nas

atax@ataxaudyt.pl