saldeo

91-341 Łódź

ul. Pojezierska 97 B

Napisz do nas

atax@ataxaudyt.pl

Zadzwoń do nas

+48 502-592-828

06 marca 2024

Jak założyć spółkę cywilną ?

 

 

Założenie spółki cywilnej krok po kroku

 

KROK 1: START

Wspólnikami spółki cywilnej mogą być osoby fizyczne, osoby prawne (spółki) albo połączenie tych dwóch grup. Spółce cywilnej nie przysługuje status przedsiębiorcy. Przedsiębiorcami są wyłącznie wspólnicy spółki w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

KROK 2: REJESTRACJA

Spółka cywilna sama w sobie nie podlega rejestracji w CEIDG ani w KRS. Rejestracji podlegają wspólnicy. Jeśli są nimi osoby fizyczne, które nie są jeszcze przedsiębiorcami, muszą zarejestrować się w CEIDG, wypełniając oddzielnie formularze CEIDG-1 . Każdy wspólnik jest zobowiązany uzyskać wpis przed podjęciem działalności w ramach spółki.

KROK 3: ZAWARCIE UMOWY SPÓŁKI

Po wpisaniu jednoosobowych działalności gospodarczych w CEIDG, wspólnicy powinni zawrzeć umowę spółki cywilnej na piśmie. Zawarcie jej nie wymaga udziału notariusza. W umowie należy określić procentowy udział w zyskach, ale i też z stratach wspólników.

KROK 4: GUS I URZĄD SKARBOWY

Po zawarciu umowy spółki trzeba odwiedzić Główny Urząd Statystyczny w celu uzyskania numeru REGON spółki. Zgłoszenie do GUS składa się na formularzu RG-OP we właściwym dla siedziby spółki urzędzie statystycznym. Wniosek jest bezpłatny. Konieczna jest również dodatkowa wizyta w urzędzie skarbowym w celu:

· uzyskania NIP spółki (zgłoszenie identyfikacyjne na drukach NIP-2 (bez opłat);

· złożenia deklaracji i zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na siedzibę spółki. Deklarację składa się na druku PCC-3, PCC-3A w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy spółki. Stawka podatku wynosi 0,5%. Podstawą opodatkowania jest wartość wkładów wniesionych do majątku spółki;

· rejestracji VAT (formularz VAT-R). Podatnikiem VAT (w odróżnieniu od podatku dochodowego) jest spółka, a nie jej wspólnicy.

KROK 5: AKTUALIZACJA W CEIDG

Po uzyskaniu numerów NIP i REGON spółki cywilnej jej wspólnicy, będący osobami fizycznymi, powinni dokonać aktualizacji wpisów w CEIDG – uzupełnić je o NIP i REGON spółki w terminie 7 dni od otrzymania tych numerów. Służy do tego wniosek CEIDG-1

 

Najnowsze posty

18 kwietnia 2024
Fundacja rodzinna jako sposób na zarządzanie majątkiem rodzinnym Jeżeli spadkobiercy nie mogą lub nie chcą zajmować się biznesem, a posiadamy majątek i chcemy go pomnażać może warto stworzyć fundację rodzinną?
08 marca 2024
Dokarmianie pracowników Od 1 września 2023 r. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia nie stanowi wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do
06 marca 2024
  Założenie spółki cywilnej krok po kroku KROK 1: START Wspólnikami spółki cywilnej mogą być osoby fizyczne, osoby prawne (spółki) albo połączenie tych dwóch grup. Spółce cywilnej nie przysługuje status przedsiębiorcy.
01 marca 2024
  Składką zdrowotna dla osób prowadzących działalność gospodarczą- czy zostaną wprowadzone zmiany? Zgodnie z planami Rządu zmian w zakresie składki zdrowotnej możemy spodziewać się najwcześniej na początku 2025r.  Rozważane są dwa

Atax Audyt Sp. z o.o.

 

 

91-341 Łódź

ul.   Pojezierska 97 B 

NIP:    947-199-12-88

REGON:  367707904

KRS:      0000685432

Zadzwoń do nas

(+48) 502 592 828

Napisz do nas

atax@ataxaudyt.pl