saldeo

91-341 Łódź

ul. Pojezierska 97 B

Napisz do nas

atax@ataxaudyt.pl

Zadzwoń do nas

+48 502-592-828

23 lutego 2024

Kto płaci podatek od pożyczki dla spółki?

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej udziela spółce oprocentowanej pożyczki. Kto płaci podatek od odsetek i kiedy? 

 

Przychodem pożyczkodawcy są otrzymane od tej pożyczki odsetki. Jak bowiem wynika z art. 11 ust. 1 ustawy o pdof, przychodami są m.in. otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze. Przychód z tytułu odsetek stanowi przychód z kapitałów pieniężnych (art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o pdof).

Stosownie do art. 30a ust. 1 pkt 1 i art. 41 ust. 4 ustawy o pdof odsetki od pożyczki opodatkowane są 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, do poboru, którego obowiązany jest płatnik. W opisywanym przypadku rolę płatnika pełni spółka z o.o.

Spółka z o.o. pobrany zryczałtowany podatek dochodowy powinna wpłacić na rachunek urzędu skarbowego właściwego według swojej siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy nie posiada siedziby. Jest zobowiązana tego dokonać w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrała podatek (art. 42 ust. 1 ustawy o pdof). Oprócz tego do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym spółka z o.o. obowiązana jest przesłać do właściwego

urzędu skarbowego deklarację PIT-8AR (w przypadku zaprzestania działalności przez spółkę przed tym terminem – deklarację tę należy przekazać w terminie do dnia zaprzestania tej działalności).

 

 

 

 

 

Najnowsze posty

18 kwietnia 2024
Fundacja rodzinna jako sposób na zarządzanie majątkiem rodzinnym Jeżeli spadkobiercy nie mogą lub nie chcą zajmować się biznesem, a posiadamy majątek i chcemy go pomnażać może warto stworzyć fundację rodzinną?
08 marca 2024
Dokarmianie pracowników Od 1 września 2023 r. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia nie stanowi wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do
06 marca 2024
  Założenie spółki cywilnej krok po kroku KROK 1: START Wspólnikami spółki cywilnej mogą być osoby fizyczne, osoby prawne (spółki) albo połączenie tych dwóch grup. Spółce cywilnej nie przysługuje status przedsiębiorcy.
01 marca 2024
  Składką zdrowotna dla osób prowadzących działalność gospodarczą- czy zostaną wprowadzone zmiany? Zgodnie z planami Rządu zmian w zakresie składki zdrowotnej możemy spodziewać się najwcześniej na początku 2025r.  Rozważane są dwa

Atax Audyt Sp. z o.o.

 

 

91-341 Łódź

ul.   Pojezierska 97 B 

NIP:    947-199-12-88

REGON:  367707904

KRS:      0000685432

Zadzwoń do nas

(+48) 502 592 828

Napisz do nas

atax@ataxaudyt.pl